/Files/images/psiholog/1283182324_10.jpg

Організація діяльності психологічної служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами та соціальними педагогами іздійснюється на основі законів та інших нормативно-правових документів України. Це:

- Конституція України;

- Декларація прав людини;

- Конвенція про права дитини;

- Закон України «Про освіту»;

- Закон України «Про дошкільну освіту»;

- Етичний кодекс психолога (прийнятий на І установчому з’їзді Товариства психологів України 20.12.1990 в м. Києві);

- Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999 № 127 (у редакції наказу МОН України від 02.07.2009 № 616);

- Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 № 691;

- Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.01.2001 № 330;

- Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 № 1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»;

- Норми часу на роботи, що виконуються практичними психологами (соціальними педагогами) системи освіти, які розроблені та апробовані Національним центром продуктивності Міністерства праці України і затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.1995 № 339;

- Лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2007 № 1/9-479 “Про нормативи чисельності практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів”;

- Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.09.2012 №1\9 -683 «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів»;

- Інші нормативні і методичні матеріали Міністерства освіти і науки України, обласних та міських ланок освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 119

Коментарi